Home » Juridisch & Veiligheid » Privacybeleid

Algemeen

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van internetdienstverlening.nl handelsnaam van ideia internet (hierna: Onderneming). Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van de Onderneming. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder de Onderneming vallen.

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld uw bestelling te leveren of om te peilen wat u van een nieuwe productpagina vindt. Onderneming behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. Daarom geven we u deze vier privacy beloften mee:

 1. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
 2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
 3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 4. Uw persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om uw overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig.

 • Naam en adresgegevens
  Uw naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met uw klantnummer. Uw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen voor persoonlijke website support.
 • Bedrijfsgegevens
  Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om uw (bedrijfs)naam, KvK-nummer, BTW-nummer en vestigingsadres in te vullen wanneer u onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.
 • E-mailadres
  We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u belangrijke berichten over uw bestelling of account toe te sturen. Uw e-mailadres kunnen we ook gebruiken om u via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij de Onderneming. Uiteraard heeft u de optie om uw hiervoor uit te schrijven.
 • Telefoonnummer
  Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen in een noodgeval of om uw input te vragen. Daarnaast kunnen we uw nummer gebruiken voor het verzenden van sms-, whatsapp-berichten ter support of communicatie.
 • Inloggegevens en klantnummer
  Uw inloggegevens bewaren we om de toegang tot uw account te beveiligen, zodat alleen u of mensen met wie u deze gegevens deelt kunnen inloggen. Ook maken we een uniek klantennummer aan waarmee we u sneller kunnen helpen.
 • IP-adres
  Uw IP-adres bewaren we om u een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op uw account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om uw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.
 • Betaalgegevens
  We slaan betaalgegevens – zoals uw PayPal- en creditcardgegevens, uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van uw online betalingen maken wij gebruik van Mollie B.V. en PayPal. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan uw account.

We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

 • Werkgerelateerde persoonsgegevens
  Solliciteert u bij ons, dan willen we natuurlijk graag weten wat u in huis heeft. Dit checken we aan de hand van uw cv, motivatiebrief, portfolio of ingezonden sollicitatieopdracht. We zullen uw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderen in het geval u helaas niet wordt aangenomen.
 • Cookies
  Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe u onze website en diensten gebruikt en waar uw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar uw smaak. De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties zijn op elk moment weer in te trekken.
 • Serverlogs
  Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk aan uw IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.
 • Overige persoonsgegevens
  Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zodat u bijvoorbeeld kan inloggen in uw klantenomgeving;
 • het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld uw winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek;
 • het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten u recht heeft;
 • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om u te helpen bij een probleem waar u tegenaan loopt;
 • het behandelen van uw klacht, voor een lange en gelukkige relatie;
 • het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als u voordoet;
 • het behandelen van reacties op onze vacatures, zodat we beter weten of u de juiste match bent.

Na het verkrijgen van uw toestemming gebruiken we u persoonsgegevens ook voor:

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina‘s beter ingericht moeten worden;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, zodat we bijvoorbeeld weten welke nieuwe functionaliteiten u graag in onze diensten terugziet;
 • het afstemmen van onze content op uw interesses, zodat u bijvoorbeeld geen advertenties op Google of Facebook te zien krijgt die geen toegevoegde waarde hebben;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw privacy en derde partijen

We zullen uw gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

 • Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
  We zetten betaaldiensten als iDEAL, SEPA incasso, Creditcard of PayPal in om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken.
 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
  Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.
 • Voor het registreren van een domeinnaam
  Uw gegevens en domeinnaam worden opgenomen in de whois-database van de verantwoordelijke domeinnaamorganisatie. Als we dit niet delen, is de registratie van een domeinnaam niet mogelijk.

Met uw toestemming delen we uw gegevens met derde partijen in de volgende gevallen:

 • Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties
  We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij u aanslaat. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Amerikaanse Google Analytics, waar wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over gegevensverwerking door Google Analytics vind u in de Privacy Policy van Google.
 • Voor het verkrijgen van feedback
  We zetten onderzoeksbureaus zoals TrustPilot in om te horen hoe tevreden u over onze diensten bent.

Onze scherpe afspraken zorgen ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd en beveiligd, ook nadat ze gedeeld zijn met een andere partij.

Geautomatiseerde beslissingen

Soms nemen wij aan de hand van persoonsgegevens een geautomatiseerde beslissing. Hieronder leggen wij uit hoe dit gebeurt, wat hier de reden voor is en welke gevolgen dit voor u kan hebben.

 • Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zullen wij automatisch enkele waarschuwingen toesturen naar de niet-betalende klant. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan blokkeren wij de diensten die bij ons worden afgenomen. Als laatste redmiddel wordt een incassobureau ingeschakeld voordat er automatisch diensten worden opgezegd.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons.

Cookies

Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld uw surfgedrag en interesses. Lees hier meer over op onze cookiebeleid.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Onderneming onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Onderneming terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor diensten van Onderneming waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Onderneming de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Onderneming respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Onderneming. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Onderneming, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Onderneming spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Onderneming is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma‘s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Onderneming.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens en recht van verzet

Als gebruiker van onze website en diensten heeft u enkele handige privacy rechten tot uw beschikking. Zo kan u ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken. Wilt u deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via navolgend adres: ideia internet, Tav. Internetdienstverlening.nl Klantregistratie, Randstad 22-46, 1316BZ Almere, tel: +31 (0)636 382 486. U kunt ook contact opnemen via onze contact omgeving mycontrolarea.com.
Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we u vragen om u adequaat te identificeren door vanuit je controlepaneel een bericht te sturen. Al uw online gegevens (administratief, persoonlijk, back-ups ect.) worden automatisch 180 dagen na het beëndigend van uw laatst afgenomen dienst volledig verwijderd.
Administratieve documenten worden offline bewaard en niet langer dan dat strikt juridisch noodzakelijk volgens het Nederlandse recht.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Onderneming behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.